Τα ΤΕΣΤ της μεθόδου Potential Assessment

Assessment Center

Τα ΤΕΣΤ της μεθόδου Potential Assessment

Κατά τη διάρκεια του Potential Assessment θα διενεργηθούν έξι τεστ. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές/τριες θα διεκπεραιώσουν έξι εντολές εργασίας που αποτελούν μια μικροσκοπική αναπαράσταση πραγματικών πρακτικών από βασικούς κλάδους επαγγελμάτων.
Οι ικανότητες και οι δεξιότητες που εξακριβώνονται και αξιολογούνται μέσω της μεθόδου του Potential Assessment στην κάθε μια εντολή εργασίας δεν αναλογούν μόνο σε ένα επαγγελματικό κλάδο αλλά σε μια σειρά κλάδους επαγγελμάτων.

Για παράδειγμα,

η εντολή εργασίας «Λεπτή κινητικότητα» αφορά όλους τους κλάδους επαγγελμάτων που απαιτούν πολύ ακριβείς χειρωνακτικές εργασίες και προϋποθέτουν κυρίως την επιδέξια χρησιμοποίηση των χεριών και των δακτύλων, όπως:
– Ο κλάδος Ηλεκτρολογίας (Ηλεκτρολογικών και Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων – Αυτοκινήτων, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οικιακών Συσκευών κ.ο.κ.),
– Ο κλάδος Καλλιτεχνικών Σπουδών (Γραφικών Τεχνών, Διακοσμητικής, Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής, Αργυροχοΐας-Χρυσοχοΐας),
– Ο κλάδος Κομμωτικής,
– Ο κλάδος Σχεδιαστών Μόδας και Παραγωγής Ένδυσης, κ.ο.κ.

Επίσης, η εντολή εργασίας «Λογική Σκέψη» αφορά όλους τους κλάδους επαγγελμάτων που απαιτούν την εφαρμογή λογικών και αναλυτικών ικανοτήτων, όπως:
– Όλοι οι κλάδοι σπουδών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα
– Ο κλάδος διοίκησης
– Ο κλάδος επιχειρηματικότητας και εμπορίου κ.ο.κ.

 

Οι στόχοι και οι παρατηρούμενες κατηγορίες για την κάθε εντολή εργασίας παρατίθενται αναλυτικά πιο κάτω:

___________________________________

1. Εντολή Εργασίας: Κατανόηση και Δυνατότητα λογικής σκέψης

Στόχος της εντολής εργασίας:
Στο επίκεντρο αυτής της εντολής εργασίας βρίσκονται οι λογικές και αναλυτικές ικανότητες των Συμμετεχόντων. Επιπλέον θα παρατηρηθεί εάν οι Συμμετέχοντες είναι σε θέση και σε ποιο βαθμό, στη βάση πολύπλοκων ασκήσεων, να αντλήσουν ακριβή συμπεράσματα, να αναπτύξουν βούληση για απόδοση, να δείξουν αντοχή και να συνδυάσουν επαρκώς τον χρόνο εργασίας με την επίλυση των ασκήσεων.

Logik

Παρατηρούμενες Κατηγορίες:

 1. Δεξιότητες προγραμματισμού / Συστηματική εργασία
 2. Φυσική Αντοχή / Ανεκτικότητα
 3. Κίνητρα / Προθυμία για απόδοση
 4. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

__________________________________

2. Εντολή εργασίας: Λεπτή κινητικότητα

Στόχος της εντολής εργασίας:
Στο επίκεντρο της παρατήρησης είναι οι υπαρκτές ικανότητες του Συμμετέχοντα όσον αφορά τις λεπτές κινητικές δεξιότητες, δηλαδή τις δεξιοτήτες που προϋποθέτουν κυρίως την επιδέξια χρησιμοποίηση των χεριών και των δακτύλων και στοχεύουν σε πολύ ακριβείς εργασίες.
Σε αυτή την εντολή εργασίας διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο η Χωρική Διακριτική Ικανότητα (κατανόηση σχεδίου), ο Προγραμματισμός Εργασίας (βήμα προς βήμα διεκπεραίωση, διαχείριση του χρόνου) και οι Δεξιότητες Σχεδιασμού (διακόσμηση του μοντέλου και της βάσης μοντέλου).

Δεξιότητες Δεξιότητες   Δεξιότητες Δεξιότητες index 14 images 1

Παρατηρούμενες κατηγορίες:   

 1. Ακρίβεια / Επιμέλεια
 2. Δεξιότητες προγραμματισμού / Συστηματική εργασία
 3. Φυσική Αντοχή / Ανεκτικότητα
 4. Κίνητρα / Προθυμία για απόδοση

____________________________________

3. Εντολή Εργασίας: Συνέντευξη

Στόχος της Εντολής Εργασίας:
Σε αυτή την εντολή εργασίας θα αναλυθούν οι προφορικές και οι γραπτές ικανότητες επικοινωνίας όπως και οι κοινωνικές δεξιότητες των συμμετέχοντων. Επιπλέον, θα αξιολογηθεί η ικανότητα τους να επεξεργάζονται και να συστηματοποιούν ένα σύνολο πληροφοριών.

images 1 index 6

Παρατηρούμενες κατηγορίες:

 1. Ικανότητα σχεδιασμού / Συστηματική εργασία
 2. Φυσική αντοχή / Ανεκτικότητα
 3. Ακρίβεια / Επιμέλεια
 4. Επικοινωνία / Τεχνική συνομιλίας
 5. Επικοινωνιακές δεξιότητες / Παρουσίαση και έκφραση

_____________________________________

4. Εντολή Εργασίας: Ομαδική Εργασία

Στόχος της εντολής εργασίας:
Κεντρικό σημέιο αυτής της εργασίας είναι η Συνεργασία με άλλους.
Στη βάση της ποικιλίας των ξεχωριστών εντολών εργασίας μπορούν να παρατηρηθούν και να αναλυθούν διαφορετικές ικανότητες στο χώρο των Κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον μπορούν να παρατηρηθούν ικανότητες στους χώρους: Επεξεργασία πληροφοριών και Ικανότητα λογικής σκέψης, Χειρωνακτικές δεξιότητες και Λεκτικές δεξιότητες.

images 10 14 15

Παρατηρούμενες Κατηγορίες:

 1. Ικανότητα ομαδικής εργασίας
 2. Επικοινωνιακή ικανότητα
 3. Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 4. Ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων
 5. Ικανότητα σχεδιασμού / Συστηματική εργασία

______________________________________

5. Εντολή εργασίας: Αδρή κινητικότητα

Στόχος της εντολής εργασίας
Στο επίκεντρο της παρατήρησης είναι η υπαρκτές ικανότητες του Συμμετέχοντα όσον αφορά τις αδρές κινητικές δεξιότητες, δηλαδή τις δεξιότητες που προϋποθέτουν αδρές κινήσεις των μπράτσων, των χεριών και του σώματος και στοχεύουν εντούτοις σε πολύ ακριβείς εργασίες.
Ένα σημαντικό ρόλο εδώ διαδραματίζουν η Χωρική διακριτική ικανότητα (κατανόηση σχεδίου), ο προγραμματισμός εργασίας (βήμα προς βήμα διεκπεραίωση, διαχείριση του χρόνου) και η σωστή μεταχείριση των εργαλείων.

images 1 images 7 images 9

Παρατηρούμενες κατηγορίες:

 1. Ακρίβεια / Επιμέλεια
 2. Δεξιότητες προγραμματισμού / Συστηματική εργασία
 3. Φυσική αντοχή / Ανεκτικότητα
 4. Υπευθυνότητα / Αξιοπιστία
 5. Κίνητρα / Προθυμία για απόδοση

______________________________________

6. Εντολή Εργασίας : Παρουσίαση προϊόντος

Στόχος της εντολής εργασίας:
Ένα κεντρικό στοιχείο αυτού του έργου – Ανάπτυξη ενός Νέου Προϊόντος – βρίσκεται στο δημιουργικό τομέα. Η παρατήρηση εστιάζει επομένως στην παραγωγικότητα και την καινοτομία.
Αυτό το έργο ασχολείται επίσης τόσο με την παρουσίαση περιεχομένων όσο και με την αυτο-παρουσίαση των Συμμετοχόντων μπροστά σε κοινό. Κατά συνέπεια η παρατήρηση εστιάζει σε ικανότητες εκφράσεως και σε επικοινωνιακές δεξιότητες.
Στόχος είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι Συμμετέχοντες είναι σε θέση να μιλούν ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση μπροστά σε κοινό.

Σ’ αυτό το έργο τίθεται επίσης ως στόχος, να εντοπισθούν ικανότητες που απαιτούνται στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των πωλήσεων/διανομής, των αγορών και της προσέλκυσης πελατών.

 

Imag 4 Imag 1

Παρατηρούμενες Κατηγορίες:

 1. Ικανότητα παραρουσίασης και έκφρασης
 2. Επικοινωνιακή δεξιότητα
 3. Παραγωγικότητα / Καινοτομία
 4. Φυσική αντοχή / Ανεκτικότητα
 5. Κίνητρα / Προθυμία για απόδοση